Linguastudium
Investice do vědění nesou nejvyšší úrok
Benjamin Franklin

SLOVESA V RUŠTINĚ

SLOVESA NA -АТЬ, -ЯТЬ

Časování v přítomném čase
Vzor: Дéлать
я дéлаю
ты дéлаешь
он/она дéлает
мы дéлаем
вы дéлаете
они дéлают

Další slovesa:
рисова́ть - malovat/křeslit
работа́ть - pracovat
покупа́ть - kupovat
чита́ть - číst
предлага́ть - nabízet
гуля́ть - procházet se
обеда́ть - obědvat
повторя́ть - opakovat
слуша́ть - poslouchat
изуча́ть - učit se
убира́ть - uklízet
Některá slovesa na -ать, -ять, která nepatří do toho typu časování:
стоя́ть, слы́шать, держа́ть, крича́ть

TEST Z RUŠTINY
1. понимаю не я вас (nerozumím vám). Seřaďte slova.
🔹я вас не понимаю
🔹я не вас понимаю
2. Мой брат работа... в банке меджером. Vyberte správnou odpověd'.
🔹-ет
🔹-ю
3. Co je spravně?
🔹Олег и Таня читаю новости онлайн.
🔹Вася покупаем мороженое.
🔹Вы сегодня обедаете в ресторане.
4. Odpoveztě na otazku: Как вы изучаете русский?
🔹читаю, слушаю, встречаю
🔹читаю, слушаю, повторяю
🔹разрешаю, слушаю, повторяю
5. Pavel nikde nepracuje. Vyberte správný překlad.
🔹Павел нигде не работает
🔹Павел нигде не работаю
🔹Павел нигде не работаешь
6. Моя дочь рисует динозавра - Moje dcera křeslí dinosaura. Je překlad správný?
🔹Ano
🔹Ne
7. Jaká slovesa nepatří do tohoto typu časování
🔹работаеш, обедаешь, читаешь
🔹предлагаешь, покупаешь, изучашь
🔹слушаешь, убираешь, идёшь
8. Ivan a Anna сhodí mimo školu. Přeložte do ruštiny.
🔹Иван и Анна прогуливаю школу.
🔹Иван и Анна прогуливают школу.
🔹Иван и Анна ходят мимо школы.
9. Я преподаю в университете. Vyberte správný překlad.
🔹Učím na univerzite.
🔹Učím se na univerzite.
🔹Studuji na univerzite.
10. Мы работа..., он понима..., вы гуля... . Vyberte správnou odpověd'.
🔹-ю, -ет, ет
🔹-ем, ешь, ете
🔹-ем, -ет, ете
11. Vyberte správnou odpověd':
🔹я читаю, ты читаешь, он читает, мы читаем, вы читаете, они читают
🔹я обеда, ты обедаешь, он обедаеть, мы обедаем, вы обедаете, они обедают
🔹я понимаю, ты понимаешь, он понимает, мы понимаеме, вы понимаете, они понимают
12. Doplňte "ю" "е". Я рису_, понима_, ты рису_шь, понима_шь
🔹ю, ю, е, е
🔹е, е, ю, ю
🔹ю, е, ю, е