Linguastudium
Investice do vědění nesou nejvyšší úrok
Benjamin Franklin
Minulý čas v ruštině
Minulý čas se tvoří odtržením koncovky -ть a přidáním koncovek -л, -ла, -ло, ли. Tvoření samotého tvaru je velmi podobně češtině. Ale v ruštine se nepoužívá jsem, jsi, jsme, jste, a proto je duležitě použivat osobní zájmeno.